شهاب نقره‌ای قشم

Managing Director: اسماعیل سلامی سوزایی

field of activity: تولید فرآورده‌های دریایی (ماهی، میگو) خشک و بسته‌بندی‌شده

Services / Products:

Customers