شرکت های عضو و مستقر در پارک

Raspina Sanat Qeshm

Managing Director : داریوش زنگل گیاه

field of activity : تجهیزات پزشکی و لنزشور خودکار جراحی

Services / Products :

Qeshm Gulf Star

Managing Director : سجاد صفری

field of activity : تولید دارو و مواد اولیه‌ی دارویی با پایه‌ی طبیعی

Services / Products :

Zist Darya Parvaran Anahita

Managing Director : جلوه سهرابی‌پور

field of activity : کشت و پرورش ریزجلبک‌ها

Services / Products : کشت و پرورش جلبک‌های دریایی و تولید بیوپلمیرهای زیستی کودهای ارگانیک و محصولات خوراکی، دارویی و دامی از جلبک‌ها

Tabasom Sahel Qeshm

Managing Director : محمد نیرومند

field of activity : تکثیر وپرورش ماهیان زیستی

Services / Products : پرورش 10 گونه دلقک ماهی (اسلاریس، کلارکی، سبا، تومیتو، پرکولا، پیکا سوپرکولا، مرون، گلد ناگت، بلک آیس، بلک فتون)