سی زان پردازش کویر

Managing Director: جواد نیکوکار

Field of Activity: طراحی و تولید سخت افزارهای الکترونیکی

Services / Products: پرینتر سه بعدی بایو( Bio 3D Printer )

Products Pictures