آغاز اجراي نظام جديد ارزيابي و حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان - بر اساس نظام جديد ارزيابي و حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، شرکت‌هاي‌ دانش‌بنيان موضوع اين آيين‌نامه شامل شرکت‌هاي «نوپا»، «نوآور» و «فناور» مي‌شود.

آيين‌نامه؛ شناخت انواع شرکت‌هاي دانش‌بنيان

06 08 2023

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رساني معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري، فرآيند ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان با تدوين نظام جديد ارزيابي که با تکيه بر تجربيات حاصل از يک دهه اجراي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و توجه جدي به اثرگذاري و ميزان رشد شرکت‌ها تدوين شده وارد فاز تازه‌اي شده است.

دوره جديد حمايت و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مبتني بر نقش‌آفرين ساختن اين شرکت‌ها در اقتصاد و زندگي جامعه است. در نظام ارزيابي جديد شرکت‌هاي دانش‌بنيان، با يک رويکرد و نگرش جديد، ضمن پوشش نقاط ضعف نظام قبلي، سرفصل‌ها و راهبردهاي تازه متناسب با ويژگي‌ زيست‌بوم اقتصاد دانش‌بنيان تعريف شود تا نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اقتصاد و تحول جامعه افزايش يابد.

*شرکت‌هاي دانش‌بنيان «نوپا»

شرکت‌هاي‌ دانش‌بنيان موضوع اين آيين‌نامه شامل شرکت‌هاي «نوپا»، «نوآور» و «فناور» مي‌شود. بر اساس نظام ارزيابي جديد، شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوپا، شرکت‌هاي فعال در حوزه تحقيق، طراحي و توسعه کالاها و خدمات فناورانه‌اي هستند که هنوز از نظر کسب‌وکار و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا نکرده‌اند و در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان نوپا» تاييد مي‌شوند.

شرکت بايد حداقل يک محصول در مقياس نمونه آزمايشگاهي مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1 ساخته و ارائه کند.

در حوزه‌هاي اشاره شده در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنيان در مواردي که دستيابي به نمونه اوليه محصول يا خدمت، مستلزم تحقيق و توسعه مستمر در بازه زماني بيش از يک سال است، در صورتيکه شرکت به مدت حداقل شش ماه تا زمان ارزيابي داراي حداقل دو شرط از شرايط زير باشد، موضوع به عنوان يک محصول دانش‌بنيان پذيرفته مي‌شود. محصول در صورت عدم کسب معيارهاي ماده 1 پس از مدت زمان دو سال، عدم تاييد مي‌شود. تشخيص تحقق شرايط فوق با دبيرخانه است.

«شرکت، برنامه تحقيق و توسعه متمرکز داشته و حداقل 50 درصد هزينه شرکت صرف تحقيق در توسعه محصول هدف شده باشد»، «حداقل 50 درصد از نيروي انساني شرکت به صورت تخصصي در تحقيقات مرتبط با موضوع فعاليت داشته است» و «موفق به اخذ گرنت‌هاي علمي و فناوري يا قراردادهاي رسمي پژوهشي با اسناد مثبته تراکنش مالي واقعي از نهادهاي دولتي يا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده باشد».

همچنين بايد درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت کمتر از 50 ميليارد ريال باشد و شرکت برنامه رشد خود را ارائه کرده و در فرآيند ارزيابي به تاييد دبيرخانه برساند. شرکت‌هاي فاقد اظهارنامه مالياتي صرفاً يک سال از زمان اولين تاييد فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالياتي خود را به دبيرخانه ارائه کنند.

 *شرکت‌هاي دانش‌بنيان «نوآور»

شرکت‌هاي فعال در حوزه توليد و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاري و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان نوآور» تاييد مي‌شوند.

«شرکت بايد داراي توليد تجاري حداقل يک کالا/خدمت دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1و درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت بايد بيش از 50 ميليارد ريال باشد».

شرکت بايد برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پيشرفت آن را  به صورت سالانه به تاييد دبيرخانه برساند و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از 50 درصد باشد.

*شرکت‌هاي دانش‌بنيان «فناور»

شرکت‌هاي فعال در حوزه توليد و توسعه کالاها و خدمات فناورانه که از نظر کسب و کاري و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان فناور» تاييد مي‌شوند:

در اين بخش شرکت داراي توليد تجاري حداقل يک کالا/خدمت دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1 و درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت بايد بيش از 50 ميليارد ريال باشد.

شرکت بايد حداقل 10 نفر نيروي بيمه شده تمام وقت داشته و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

در تبصره 6 اين ماده آمده است که درآمد حاصل از موارد زير در فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان، مندرج در بند 5-4 اين ماده لحاظ نمي‌شوند؛ پروژه «مهندسي، پيمانکاري و ساخت» (EPC) که کمتر از 10 درصد از قيمت قرارداد پروژه در بخش طراحي مفهومي و تفصيلي حائز همه معيارهاي ماده 1 باشد. خدمات تجاري‌سازي، خدمات آزمايشگاهي و همچنين فرآيندهاي حائز شرايط ماده 1 که منجر به  توليد محصولات غيردانش‌بنيان مي‌شوند. شرکت بايد برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پيشرفت آن را به صورت سالانه به تاييد دبيرخانه برساند.

آخرین‌ها

28 09 2023

گزارش تصویری برگزاری جلسه هیأت امنای پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

 جلسه هیأت امنای پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم بصورت حضوری و مجازی با حضور رییس و مسئولین پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، مدیر عامل سازمان...

30
19 09 2023

تولید آب‌شیرین کن‌هایی خاص در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ بازدهی بالا و...

تولید آب‌شیرین کن‌هایی خاص در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ بازدهی بالا و مصرف انرژی پایین مزیت اصلی آب‌شیرین‌کن‌های شرکت دانش بنیان مروارید آب...

7154
11 07 2023

وبینار اصول قراردادنویسی

وبینار اصول قراردادنویسی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با همکاری شرکت پویا اندیشان راه ابریشم برگزار می نماید

10885
05 09 2023

برگزاری جلسه هم اندیشی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با معاون پژوهشی...

جلسه هم اندیشی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای توسعه...

7539
05 09 2023

گزارش تصویری بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیتهای...

 بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیتهای شرکت های فناور و دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

7505
02 09 2023

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بررسی تکنولوژی های نوین ساخت در صنعت ساختمان

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بررسی تکنولوژی های نوین ساخت در صنعت ساختمان

8830
29 08 2023

بازدید نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان

نماینده صندوق و پژوهش و فناوری استان هرمزگان از دستاوردهای شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم بازدید کرد

7586
28 08 2023

به مناسبت هفته دولت برگزار شد: مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران پارک زیست...

به مناسبت هفته دولت برگزار شد: مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان

7593
28 08 2023

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس شهرسازی آینده شهر هوشمند

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس شهرسازی آینده شهر هوشمند بزرگترین نمایشگاه فناور جهان

9115
26 08 2023

مراسم تقدیر از کارمندان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد

مراسم تقدیر از کارمندان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد

9105