آبزیان کرانه خلیج فارس قشم

Managing Director: ابوتراب علیمرادی

Field of Activity: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شور

Services / Products: خرگوش دریایی بومی خلیج فارس دلقک ماهی سه خال انواع شقایق دریایی بومی خلیج فارس

Products Pictures