مزایای شرکت در رویداد:

  • آشنایی با نیازهای فناورانه و پتانسیل های جزیره قشم
  • برقراری ارتباط بین صاحبان ایده، نخبگان، فناوران، شرکت های دانش بنیان و سازمان های صنعتی که دارای چالش های فناوری هستند
  • اهدای جوایز نقدی به تیم های برتر
  • بهره مندی تیم های برتر از تسهیلات کم بهره
  • بهره مندی از حمایت های پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در صورت عضویت شامل: فضای استقرار، مساعدت مالی، خدمات آزمایشگاهی، مشاوره ای، آموزشی و ...
بازگشت به رویداد