سی زان پردازش کویر

جواد نیکوکار

طراحی و تولید سخت افزارهای الکترونیکی

پرینتر سه بعدی بایو( Bio 3D Printer )