خدمات پشتیبانی

 اداری

پارک در جهت آسایش و تسریع در روند فرایندهای اداری واحدهای فناور مستقر اقدام به ارائه خدمات اداری از قبیل:
الف) ارائه‌ی حمایت مالی جهت خرید تجهیزات اداری
ب) دسترسی به شبکه‌ی اینترنت با سرعت بالا
ج) دسترسی به اتوماسیون اداری
د) استفاده از سالن‌های جلسات
ه) دسترسی به فاکس، کپی و پست
و) خدمات رفاهی
ز) بهره‌مندی از آب، برق و گاز و پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های تأسیساتی

 اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی

الف) ارائه‌ی حمایت مالی جهت خرید خدمات تبلیغاتی (مانند طراحی و پشتیبانی وب‌سایت شرکت و انواع رسانه‌های الکترونیکی، تهیه‌ی کارت ویزیت، کاتالوگ و بروشور شرکت، اخذ و چاپ بیلبوردهای تبلیغاتی)
ب) رونمایی از محصولات واحدهای فناور
ج) صدور مجوز واحد فناوری طبق دستورالعمل مربوطه
د) صدور انواع معرفی‌نامه برای واحدهای فناور
ه) معرفی محصولات و خدمات واحدهای فناور در سایت پارک و سایر درگاه‌های اطلاع رسانی
و) برگزاری نشست‌های هم‌افزایی و هم‌اندیشی و انتقال تجربه
ز) معرفی محصول یا خدمات واحدهای فناور در کتابچه‌ی محصولات پارک

نمایشگاهی

الف) ارائه‌ی حمایت مالی از بازدید واحدهای فناور از نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی
ب) ارائه‌ی حمایت مالی از حضور واحد فناور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی
ج) معرفی محصولات واحدهای فناور در نمایشگاه‌هایی که پارک در آن حضور می‌یابد