چشم‌انداز

دستیابی پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس به‌عنوان قطب فناوری‌های زیستی کشور با تکیه بر مزیت رقابتی محصولات دانش‌بنیان و پتانسیل‌های جزیره قشم.

مأموریت

پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس در نظر دارد با تکیه بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، بستری مناسب جهت رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌محور به‌ویژه در حوزه زیست‌فناوری و صنایع وابسته فراهم آورد. ما با ایجاد ساختارهای حمایتی از نوآوران، مخترعین و فناوران، جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی و ترغیب صنایع بزرگ منطقه به سرمایه‌گذاری در تولید و تجاری‌سازی دانش، در جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و افزایش توان رقابتی در سطح ملی می‌کوشیم.