جذب و پذیرش در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس قشم

مقاطع اصلی پذیرش در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس قشم شامل سه مرحله پیش‌رشد، رشد و پسارشد می‌باشد.

پذیرش در مرحله پیش رشد

واحدهای نوآور و فناوری که هنوز شرکت خود را ثبت نکرده‌اند و قصد راه ‌اندازی یک کسب و کار با محوریت یک ایده بازارپسند یا تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی را دارند، می‌توانند در این دوره پذیرش گردند. تثبیت و اجرای ایده محوری، تکمیل تیم کاری و نیروی انسانی مورد نیاز، ثبت حقوقی شرکت و تنظیم طرح تجاری (Business Plan) از اهداف این دوره شش ماهه بوده و تا نه ماه قابل تمدید می‌باشد. 

پذیرش در مرحله رشد

دوره رشد دوره‌ای است که طی آن یک شرکت فناور نوپا با ایده محوری مناسب و متکی بر فناوری، به یک شرکت فعال و موفق اقتصادی تبدیل می‌شود. کلیه واحدهای فناور پیش‌رشد می‌بایست زمان درخواست پذیرش دوره رشد به حداقل های تعیین شده در جلسه پذیرش رسیده باشند. مدت دوره‌‌ی رشد سه سال بوده و حداکثر تا پنج سال قابل تمدید می‌باشد. 

پذیرش در مرحله پسارشد

متقاضیان استقرار در پارک به عنوان شرکت‌های پسا رشد عمدتاً شامل شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و دانش‌بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقاتی هستند. زمینه‌های فعالیت متقاضیان پذیرش می‌تواند تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای(R&D)، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، بهینه‌سازی و رشد کمی و کیفی محصول، توسعه و انتقال فناوری و ارائه خدمات تخصصی باشد. شرکت های مستقر در مراکز رشد فناوری در هنگام اتمام دوره رشد میتوانند در دوره پسا رشد به فعالیت خود ادامه بدهند. برای ارزیابی این شرکت ها جهت پذیرش در دوره پسا رشد، جمع امتیاز دو دوره آخر ارزیابی دوره رشد (سال دوم و سوم) ملاک می باشد و نیاز به ارزیابی مجدد نیست. اما برای شرکت هایی که از خارج مرکز رشد جهت پذیرش در دوره پسا رشد متقاضی می شوند بایستی دارای موسسه رشد يافته با حداقل 3 سال سابقه كار باشند. به زمين كمی نياز داشته باشد، و توليد انبوه و حجيم نداشته باشند (طبق نظر کارشناسان پارک)، دارای برنامه مدون و مشخص جهت توسعه فعاليت‌ها باشد.

مراحل و روند پذیرش در پارک زیست فناوری خلیج فارس

  • مصاحبه واحد جذب و پذیرش با متقاضی 
  • تکمیل کاربرگ درخواست پذیرش و ارائه مدارک مورد نیاز 
  • ارزیابی فنی و اقتصادی ایده/ طرح در جلسه کمیته داوری  
  • بررسی و تصمیم گیری در شورای فناوری (برای مرحله رشد و پسا رشد)
  • انعقاد قرارداد