جهش تولید با مشارکت مردم
Responsive Image
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

اطلاعیه‌ها

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

فراخوان‌ها

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

انتشارات

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

طرح تاسیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس از سوی سازمان منطقه آزاد قشم پیشنهاد شد و با عنایت به دستور مقام معظم رهبری و پس از ارائه‌ی گزارشی از پتانسیل‌های منطقه، این پارک فعالیت رسمی خود را در خردادماه ۱۳۸۷ با هدف حمایت از صاحبان ایده و فناوران و نوآوران حوزه‌ی فناوری‌های زیستی در جزیره‌ی قشم آغاز کرد.

شرکت های عضو و مستقر در پارک

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

رویدادها

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

خدمات پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

جذب و پذیرش
پست الکترونیک
به زودی ...
به زودی ...

دستاوردها و افتخارات

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

عضویت پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس