پیام ریاست

سپاس و درود بی‌کران ایزد منان را که توفیق خدمت به مردم شرافتمند و جوانان شایسته و فرزانه‌ی جزیره‌ی قشم را مقدر نمود.
پارک علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه‌ی فناوری و به تبع آن توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی تخصصی حلقه‌ی اتصال مراکز پژوهشی با کار آفرینی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده‌است. 
متفاوت بودن پارک‌های علم و فناوری یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌هایی است که مخاطب به دنبال آن است. این جاذبه‌ها گاه خود را در امکانات، گاه در حمایت‌ها و گاه در تخصصی‌بودن فعالیت‌ها نشان می‌دهند. پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) علاوه بر اینکه از جاذبه‌ی تخصصی‌بودن برخوردار است، فرصت‌های دیگری نیز دارد که باعث شده علاقمندان زیادی قشم را فرصت بهتری برای فعالیت‌شان بدانند و به این شکل گوی سبقت را از سایرین ربوده و ایده‌هایشان را تجاری سازی کنند.
طبیعت قشم و دریای احاطه‌شده‌ی آن گونه‌های زیستی ناشناخته‌ی بسیاری دارد و می‌تواند یک فرصت استثنایی را پیش روی فناوران قرار دهد. تاکنون شرکت‌های موفقی در این جزیره با استفاده از ظرفیت دریا تولید محصول داشته‌اند که رضایت مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در مراودات تجاری را بهمراه داشته‌است. از این رو قشم دارای پتانسیل‌های بسیاری برای انجام فعالیت‌ها می‌باشد و همواره استقبال گرمی از افراد صاحب ایده بویژه در بخش زیست فناوری خواهد داشت.