شرکت های عضو و مستقر در پارک

تشکل بانوان برقع قشم

مدیر عامل : فاطمه احمدی

زمینه فعالیت : گردشگری و تولید صنایع دستی بومی جزیره قشم

خدمات/محصولات :

عواطف

مدیر عامل : عواطف خشابی

زمینه فعالیت : صنایع دستی ،طراحی و ساخت و اجرا با سفال و سرامیک

خدمات/محصولات :

زیست فناور ساحل گستر قشم

مدیر عامل : آرش اکبر زاده

زمینه فعالیت : مولد سازی ،تکثیر و پرورش آبزیان آب شور

خدمات/محصولات :

آراشید کشت گستر

مدیر عامل : سید سهیل قائم مقامی

زمینه فعالیت : تولید محصولات صنعتی در حوزه کشاورزی و تصفیه آب

خدمات/محصولات : تولید بست های ویکتالیک

نمایش ۱ - ۴ از ۳۵ نتیجه