ریاست

Responsive Image
نام: محمد شریف
نام‌خانوادگی: رنجبر
سمت: ریاست پارک
تحصیلات: دکترای بیولوژی دریا
شماره تماس دفتر: 35221571-076
ایمیل: sharif.ranjbar@pgbp.ir

مدارک تحصیلی

  • دکتری بیولوژی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر
  • فوق لیسانس علوم دریایی و اقیانوسی-گرایش بیولوژی تکاملی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • لیسانس زیست شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

درجه‌ی علمی

استادیار گروه زیست شناسی دریا دانشگاه هرمزگان

سوابق اجرایی و پژوهشی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان از سال 1392 تاکنون
  • رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس از شهریور ماه 1398 تاکنون
  • معاون پژوهش و فناوری پارک زیست فناوری خلیج فارس از سال 1395 لغایت شهریور ماه 1398
  • عضو شورای عالی ارزیابی زیست محیطی سازمان منطقه آزاد قشم از بهمن ماه 1391 تاکنون
  • عضویت در دو دوره شورای اسلامی شهر قشم از سال 1378 لغایت 1381 و 1396 لغایت 1400
  • مشاور معاونت سیاحتی منطقه آزاد قشم در زمینه محیط زیست و ژئو پارک در سال 1386
  • مدیر پروژه پایلوت بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس از سال 1380 لغایت 1382