شرايط عمومي

 

• موسسه ثبت شده باشد.
 

•  موسسه رشد يافته و حداقل 3 سال سابقه كار مفيد داشته باشد.
 

• ارزش افزوده محصولات تولیدی بالا باشد، به زمين كمي نياز داشته باشد، توليد مبتني بر نيروي متخصص بوده و توليد انبوه و حجيم نداشته باشد (طبق نظر کارشناسان پارک).

 

• داراي برنامه مدون و مشخص جهت توسعه فعاليتها باشد.
 

• موسسات فعال در زمينه انتقال و اشاعه فناوري و همچنين جذب و بومي¬سازي فناوري در اولويت هستند.
 

• موسسات باید از وزارتخانه يا سازمانهاي مرتبط داراي مجوز يا پروانه معتبر باشند. (مثلا مراكز پژوهشي حرفه¬اي با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، واحد هاي R&D داراي مجوز از وزارت صنايع، موسسات اعتباري يا مالي با مجوز از بانك مركزي يا شركت¬هاي بازرگاني داراي مجوز از اتاق بازرگاني)