زیست دریا پروران آناهیتا

جلوه سهرابی‌پور

کشت و پرورش ماکرو جلبک‌ها و فرآوری

کشت و پرورش جلبک‌های دریایی و تولید بیوپلمیرهای زیستی کودهای ارگانیک و محصولات خوراکی، دارویی و دامی از جلبک‌ها