مروارید آب قشم

مدیر عامل: حسن نگهبان

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی

خدمات/محصولات: آب شیرین کن صنعتی از آب دریا در مقیاس و ظریفت درخواستی از مشتریان

تصاویری از محصولات