آبزیان کرانه خلیج فارس قشم

مدیر عامل: ابوتراب علیمرادی

زمینه فعالیت: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شور

خدمات/محصولات: خرگوش دریایی بومی خلیج فارس دلقک ماهی سه خال انواع شقایق دریایی بومی خلیج فارس

تصاویری از محصولات