آبزیان شایراد قشم

مدیر عامل: آناهیتا همتی

زمینه فعالیت: مولدسازی تکثیر و پرورش آبزیان

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات