تبسم ساحل قشم

مدیر عامل: محمد نیرومند

زمینه فعالیت: تکثیر وپرورش ماهیان زیستی

خدمات/محصولات: پرورش 10 گونه دلقک ماهی (اسلاریس، کلارکی، سبا، تومیتو، پرکولا، پیکا سوپرکولا، مرون، گلد ناگت، بلک آیس، بلک فتون)

اطلاعات

تاریخ تاسیس: 1400
افتخارات و دستاوردها: انجمن علمی تهران، محصول استاندارد، ... .

تصاویری از محصولات