تامین آتیه سلامت البرز

مدیر عامل: علیرضا مختاری

زمینه فعالیت: تولید فرآورده‌های بیولوژیک، محیط کشت، محلول‌ها و معرف‌های آزمایشگاهی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات