تشکل بانوان برقع قشم

مدیر عامل: فاطمه احمدی

زمینه فعالیت: گردشگری و تولید صنایع دستی بومی جزیره قشم

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات