تابشگران تندرست قشم

مدیر عامل: مسعود سلطانی

زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی، پرتو درمانی و شتاب‌دهنده‌ی خطی

خدمات/محصولات: شتاب‌دهنده‌های خطی پزشکی، کولیماتورهای LMC، دستگاه براکی تراپی، سیمولاتورهای رادیوتراپی، تجهیز اتاق‌های مولدینگ (Molding)، رادیوتراپی، سیستم‌های دوزیمتری رادیوتراپی، نرم‌افزارهای رادیوتراپی، سیستم‌های طراحی درمان، تخت‌های درمان رادیوتراپی، دستگاه سی‌تی اسکن، دستگاه CT SCAN و MRI

تصاویری از محصولات