راسپینا صنعت قشم

مدیر عامل: داریوش زنگل گیاه

زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی

خدمات/محصولات: دستاه لنزشور خودکار جراحی لاپاروسکوپی

تصاویری از محصولات