هرمز دریا

مدیر عامل: مختار اقتداری

زمینه فعالیت: تولید و بسته‌بندی خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه‌ی فرآورده‌های دریایی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات