هرمز الکترونیک پدیده قشم

مدیر عامل: میثم رکن الدینی

زمینه فعالیت: دستگاه های ضد سرقت خودرو و اماکن

خدمات/محصولات: 1- کیلس استارتر 2- GPS

تصاویری از محصولات