ستاره شاخاب قشم

مدیر عامل: سجاد صفری

زمینه فعالیت: تولید دارو و مواد اولیه‌ی دارویی با پایه‌ی طبیعی

خدمات/محصولات: قرص مکمل اسپیرولینا، پودر اسپیرولینا

تصاویری از محصولات