زیست فناور ساحل گستر قشم

مدیر عامل: آرش اکبر زاده

زمینه فعالیت: مولد سازی ،تکثیر و پرورش آبزیان آب شور

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات