تخت بندر هرمزگان

مدیر عامل: سلمان کمالی زاده

زمینه فعالیت: طراحی وب سایت و ....

خدمات/محصولات: طراحی سامانه شیلاتی شو

تصاویری از محصولات