راسپینا صنعت قشم

مدیر عامل: داریوش زنگل گیاه

زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی و لنزشور خودکار جراحی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات