کیمیا تدارک بوتیا

مدیر عامل: سجاد رجایی نژاد

زمینه فعالیت: تولید و فرآوری جلبک های دریایی جهت مصارف دامی،کشاورزی و آرایشی و بهداشتی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات