هرمزان دریا پیما

مدیر عامل: عباس بادکوبه‌ای

زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات و الکترونیک مخابرات دریایی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات