سلول کاوشگر ژن پژوه

مدیر عامل: کاوه خسرویانی

زمینه فعالیت: ارائه‌ی خدمات ژنتیک مولکولی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات