آغاز اجراي نظام جديد ارزيابي و حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان - بر اساس نظام جديد ارزيابي و حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، شرکت‌هاي‌ دانش‌بنيان موضوع اين آيين‌نامه شامل شرکت‌هاي «نوپا»، «نوآور» و «فناور» مي‌شود.

آيين‌نامه؛ شناخت انواع شرکت‌هاي دانش‌بنيان

06 08 2023

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رساني معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري، فرآيند ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان با تدوين نظام جديد ارزيابي که با تکيه بر تجربيات حاصل از يک دهه اجراي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و توجه جدي به اثرگذاري و ميزان رشد شرکت‌ها تدوين شده وارد فاز تازه‌اي شده است.

دوره جديد حمايت و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مبتني بر نقش‌آفرين ساختن اين شرکت‌ها در اقتصاد و زندگي جامعه است. در نظام ارزيابي جديد شرکت‌هاي دانش‌بنيان، با يک رويکرد و نگرش جديد، ضمن پوشش نقاط ضعف نظام قبلي، سرفصل‌ها و راهبردهاي تازه متناسب با ويژگي‌ زيست‌بوم اقتصاد دانش‌بنيان تعريف شود تا نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اقتصاد و تحول جامعه افزايش يابد.

*شرکت‌هاي دانش‌بنيان «نوپا»

شرکت‌هاي‌ دانش‌بنيان موضوع اين آيين‌نامه شامل شرکت‌هاي «نوپا»، «نوآور» و «فناور» مي‌شود. بر اساس نظام ارزيابي جديد، شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوپا، شرکت‌هاي فعال در حوزه تحقيق، طراحي و توسعه کالاها و خدمات فناورانه‌اي هستند که هنوز از نظر کسب‌وکار و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا نکرده‌اند و در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان نوپا» تاييد مي‌شوند.

شرکت بايد حداقل يک محصول در مقياس نمونه آزمايشگاهي مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1 ساخته و ارائه کند.

در حوزه‌هاي اشاره شده در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنيان در مواردي که دستيابي به نمونه اوليه محصول يا خدمت، مستلزم تحقيق و توسعه مستمر در بازه زماني بيش از يک سال است، در صورتيکه شرکت به مدت حداقل شش ماه تا زمان ارزيابي داراي حداقل دو شرط از شرايط زير باشد، موضوع به عنوان يک محصول دانش‌بنيان پذيرفته مي‌شود. محصول در صورت عدم کسب معيارهاي ماده 1 پس از مدت زمان دو سال، عدم تاييد مي‌شود. تشخيص تحقق شرايط فوق با دبيرخانه است.

«شرکت، برنامه تحقيق و توسعه متمرکز داشته و حداقل 50 درصد هزينه شرکت صرف تحقيق در توسعه محصول هدف شده باشد»، «حداقل 50 درصد از نيروي انساني شرکت به صورت تخصصي در تحقيقات مرتبط با موضوع فعاليت داشته است» و «موفق به اخذ گرنت‌هاي علمي و فناوري يا قراردادهاي رسمي پژوهشي با اسناد مثبته تراکنش مالي واقعي از نهادهاي دولتي يا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده باشد».

همچنين بايد درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت کمتر از 50 ميليارد ريال باشد و شرکت برنامه رشد خود را ارائه کرده و در فرآيند ارزيابي به تاييد دبيرخانه برساند. شرکت‌هاي فاقد اظهارنامه مالياتي صرفاً يک سال از زمان اولين تاييد فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالياتي خود را به دبيرخانه ارائه کنند.

 *شرکت‌هاي دانش‌بنيان «نوآور»

شرکت‌هاي فعال در حوزه توليد و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاري و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان نوآور» تاييد مي‌شوند.

«شرکت بايد داراي توليد تجاري حداقل يک کالا/خدمت دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1و درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت بايد بيش از 50 ميليارد ريال باشد».

شرکت بايد برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پيشرفت آن را  به صورت سالانه به تاييد دبيرخانه برساند و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از 50 درصد باشد.

*شرکت‌هاي دانش‌بنيان «فناور»

شرکت‌هاي فعال در حوزه توليد و توسعه کالاها و خدمات فناورانه که از نظر کسب و کاري و اقتصادي به بلوغ کافي دست پيدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامي شرايط زير به عنوان «شرکت دانش‌بنيان فناور» تاييد مي‌شوند:

در اين بخش شرکت داراي توليد تجاري حداقل يک کالا/خدمت دانش‌بنيان، مشروط به دارا بودن تمامي معيارهاي ماده 1 و درآمد عملياتي در آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت بايد بيش از 50 ميليارد ريال باشد.

شرکت بايد حداقل 10 نفر نيروي بيمه شده تمام وقت داشته و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

در تبصره 6 اين ماده آمده است که درآمد حاصل از موارد زير در فروش کالاها/خدمات دانش‌بنيان، مندرج در بند 5-4 اين ماده لحاظ نمي‌شوند؛ پروژه «مهندسي، پيمانکاري و ساخت» (EPC) که کمتر از 10 درصد از قيمت قرارداد پروژه در بخش طراحي مفهومي و تفصيلي حائز همه معيارهاي ماده 1 باشد. خدمات تجاري‌سازي، خدمات آزمايشگاهي و همچنين فرآيندهاي حائز شرايط ماده 1 که منجر به  توليد محصولات غيردانش‌بنيان مي‌شوند. شرکت بايد برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پيشرفت آن را به صورت سالانه به تاييد دبيرخانه برساند.

آخرین‌ها

20 05 2024

انالله و اناالیه راجعون؛ رییس جمهور و یارانش آسمانی شدند

رییس جمهور و یارانش آسمانی شدند

158651
20 05 2024

سخنرانی دکتر مایکل ازبورن استاد دانشکده آموزش دانشگاه گلاسگو

سخنرانی دکتر مایکل ازبورن 

79279
18 05 2024

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت توسعه دانش فراساحل...

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت توسعه دانش فراساحل مکران

91909
18 05 2024

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت دانش بنیان تأمین پتروکالای قشم عضو پارک زیست...

فاهم نامه همکاری شرکت دانش بنیان تأمین پتروکالای قشم و شرکت توسعه فناوری عصر نانو در رویداد بین المللی همتا یابی اقتصاد دریا محور 

116116
14 05 2024

حضور فعال شرکتهای دانش بنیان عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در نخستین...

شرکتهای دانش بنیان عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در نخستین رویداد بین المللی همتا یابی در اقتصاد دریا محور ایران با محوریت صنایع و کسب و...

131394
15 05 2024

آغاز نخستین رویداد بین المللی همتایابی «اقتصاد دریا محور» در قشم

نخستین رویداد بین المللی همتایابی «اقتصاد دریا محور» در قشم

104771
08 05 2024

برگزاری نمایشگاه هجدمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

نمایشگاه هجدمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزاری می گردد

116187
26 04 2024

گزارش تصویری بازدید سرلشکر رحیم صفوی و دکتر عادل پیغامی مدیر عامل سازمان...

بازدید سرلشکر رحیم صفوی و دکتر عادل پیغامی و هیأت همراه از پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

172369
13 03 2024

دیدار رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم بهمراه سایر مسئولین و کارکنان با...

همزمان با ماه مبارک رمضان دکتر محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم به همراه معاون فناوری و پشتیبانی و چندتن دیگر از مسئولین و...

149961
11 03 2024

در راستای تجاری سازی فناوری های حاصل از تحقیقات کشاورزی و علوم شیلاتی: انعقاد...

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه تأسیس و راه اندازی مرکز رشد علوم شیلاتی هرمزگان

192251