زیست دریا پروران آناهیتا

مدیر عامل: جلوه سهرابی‌پور

زمینه فعالیت: کشت و پرورش ریزجلبک‌ها

خدمات/محصولات: کشت و پرورش جلبک‌های دریایی و تولید بیوپلمیرهای زیستی کودهای ارگانیک و محصولات خوراکی، دارویی و دامی از جلبک‌ها

تصاویری از محصولات