رایکا درمان پارسیان قشم

مدیر عامل: داود صاحبی

زمینه فعالیت: تولید تجهیزات پزشکی و بهداشتی

خدمات/محصولات: دستگاههای ضد عفونی کننده هوا و محیط مدل RDP-401، RDP-601، RDP-701، RDP-801، RDP-301

تصاویری از محصولات