ستاره شاخاب قشم

مدیر عامل: سجاد صفری

زمینه فعالیت: تولید دارو و مواد اولیه‌ی دارویی با پایه‌ی طبیعی

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات