تبسم ساحل قشم

Managing Director: محمد نیرومند

field of activity: تکثیر وپرورش ماهیان زیستی

Services / Products: پرورش 10 گونه دلقک ماهی (اسلاریس، کلارکی، سبا، تومیتو، پرکولا، پیکا سوپرکولا، مرون، گلد ناگت، بلک آیس، بلک فتون)

اطلاعات

تاریخ تاسیس: 1400
افتخارات و دستاوردها: انجمن علمی تهران، محصول استاندارد، ... .

Customers