هرمز دریا

Managing Director: مختار اقتداری

field of activity: تولید و بسته‌بندی خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه‌ی فرآورده‌های دریایی

Services / Products:

Customers