زیست دریا پروران آناهیتا

Managing Director: جلوه سهرابی‌پور

field of activity: کشت و پرورش ریزجلبک‌ها

Services / Products: کشت و پرورش جلبک‌های دریایی و تولید بیوپلمیرهای زیستی کودهای ارگانیک و محصولات خوراکی، دارویی و دامی از جلبک‌ها

Customers