هونامی فراساحل

عباس بادکوبه‌ای

فناوری اطلاعات و الکترونیک مخابرات دریایی، تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارها

دستگاه ایستگاه ساحلی، آنتن GPS قارچی، دستگاه AIS مدل ClassA 5in، دستگاه AIS مدل ClassA 10in، دستگاه AIS مدل ClassB Plus 5in، مدیریت کشتی و ناوگان