شهاب نقره‌ای قشم

اسماعیل سلامی سوزایی

تولید فرآورده‌های دریایی (ماهی، میگو) خشک و بسته‌بندی‌شده

ماهی انچووی خشک بسته بندی شده، میگوی خشک بسته بندی شده