مدارک مورد نیاز جهت استقرار

 • تکمیل کاربرگ استقرار در پارک
 • ارائه طرح توجیهی
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی آگهی روزنامه رسمی
 • کپی اظهار نامه ثبت شرکت
 • خلاصه ای از سوابق فعالیت های شرکت
 • بروشور، کاتالوگ و ... شرکت
 • رزومه تیم کاری
 • لوگوی شرکت
 • آدرس سایت و ایمیل شرکت
 • کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیأت مدیره
 • کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و همکاران شرکت
 • مشخصات همکاران شرکت همراه با رضایت نامه کتبی آنها مبتنی بر همکاری با شرکت
 • لیست مشخصات نیروی انسانی بیمه شده شرکت با مدرک تحصیلی و سمت آنها
 • مشخص نمودن کارکنانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با پروژه همکاری می نماید