خدمات فناوری

خدمات توانمندسازی

خدماتی که به منظور ارتقای توان شرکت‌های فناور در جهت افزایش توانمندی ایشان در تجاری‌سازی محصول تولیدی خود ارائه می‌شود که شامل آموزش، مشاوره، منتورینگ و خدمات آزمایشگاهی می‌باشد.
الف) آموزش: پارک سالیانه متناسب با نیاز واحدهای فناور مستقر و در جهت بهبود وضعیت کیفی و کمی و ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان شرکت‌ها، مبادرت به برگزاری دورهای آموزشی می‌نمایند. این دوره‌های آموزشی می‌توانند آموزش در حوزه‌ی کسب‌وکار و در حوزه تخصصی فعالیت شرکت باشد.
ب) مشاوره‌: شامل ارائه‌ی خدمات مشاوره یا حمایت از واحد فناور جهت اخذ مشاوره در حوزه‌ی عمومی و مدیریتی، تجاری و کسب‌وکار و همچنین فنی و تخصصی فعالیت شرکت، می‌باشد.
ج) راهبری: راهبری یا منتورینگ یک رابطه‌ی حرفه‌ای است که طی آن، یک شخص باتجربه و آگاه (منتور) در کنار فرد دیگری قرار می‌گیرد تا مهارت‌ها و دانش او را در زمینه‌ی حرفه‌ای مشخصی ارتقا دهد. منتور شخصی است که دارای تجربه در یک زمینه‌ی تخصصی است و می‌تواند به شخص دیگری که تجربه‌ی کمتری در همان زمینه دارد کمک کند.
د) خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی: به زودی ...

تجاری‌سازی

هدف از تجاری‌سازی، آماده‌سازی ایده و طرح برای ورود به بازار است. در همین راستا پارک جهت آماده‌سازی محصول خود برای ورود به بازار، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می‌نماید:
الف) خدمات مالکیت فکری ملی و بین‌المللی
ب) اخذ مجوزها، استانداردها و تأییدیه‌های علمی ملی و بین‌المللی
ج) ارزش‌گذاری فناوری
د) قیمت‌گذاری محصول یا خدمات
ه) برندسازی

بازاریابی

بازاریابی و فروش امری تخصصی است. در همین راستا، پارک جهت حمایت و تسریع در روند رو به رشد واحدهای فناور و سهولت هر چه بیشتر برای دستیابی به بازار هدف، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می‌نماید:
الف) پروژه‌یابی و حمایت از تهیه‌ی پروپوزال برای جذب پروژه یا مناقصه
ب) تحلیل بازار
ج) تحقیقات بازاریابی
د) تحلیل رقبا
ه) فروش
و) خدمات انتقال فناوری
ز) سرمایه‌پذیری
ح) شرکت در تورهای فناوری
ط) صادرات محصول یا خدمات