مراسم معرفی پژوهش سرای دانش آموزی بخش شهاب شهرستان قشم با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.

مراسم معرفی پژوهش سرای دانش آموزی بخش شهاب شهرستان قشم با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.


 

مراسم معرفی پژوهش سرای دانش آموزی بخش شهاب شهرستان قشم توسط اداره آموزش و پرورش بخش شهاب و با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.

 

مراسم معرفی پژوهش سرای دانش آموزی بخش شهاب روز پنجشنبه مورخ 25/9/95 با حضور معاون دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس آموزش و پرورش بخش شهاب، نیروی انتظامی، مسئولین ژئو پارک، شهرداری سوزا، جمعی از خیرین و معلمان و فرهنگیان شهرستان قشم با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.

در این مراسم رئیس آموزش و پرورش بخش شهاب ضمن خوش آمد گویی به کلیة حاضرین، به معرفی پژوهش سرای دانش آموزی پرداختند و هدف این پژوهشگاه را حمایت از ایده های برتر و شکوفایی استعداد های دانش آموزان معرفی کردند.

 آقای دریانورد نیز از مساعدت ها و حمایت های مهندس مؤمنی رئیس سازمان منطقه آزاد قشم، دکترآقامیری رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس و خیرین جزیره در راستای اهداف پژوهشگاه تقدیر و تشکر نموند.

دکتر آقامیری رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس در جریان این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش و خیر مقدم به حاضرین، حمایت از مراکز علمی و آموزشی را از اهداف پارک برشمردند و افزودند جهت حمایت از این دانش آموزان باید سرمایه گذاری کرد و از آنها بعنوان پژوهشگران آینده مملکت بهره برد.

دکتر آقامیری همچنین در طی سخنانی با دانش آموزان آنان را برای کسب هر چه بیشتر علم و دانش و تحقیق و پژوهش تشویق نمودند و آنان را آینده سازان کشور خطاب نمودند.

این مراسم همچنین فرصتی بود برای دانش آموزان که بتوانند یافته های علمی خود را به نمایش بگذراند.