قدردانی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

قدردانی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛


اتفاقات خوبی در توسعه فناوری قشم رخ داده است/ با وحدت و همدلی برای توسعه فناوری قشم گام برمی داریم

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) گفت: با تدبیر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اتفاقات خوبی در راستای توسعه فناوری جزیره قشم رخ داده است.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک زیست فناوری خلیج فارس محمد شریف رنجبر در دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: یکی از بازوهای توانمند پارک زیست فناوری خلیج فارس، منطقه آزاد قشم است که با تدابیر اتخاذ شده از سوی مدیر عامل این منطقه اتفاقات خوبی رقم خورده یا در حال محقق شدن است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که تحریم های ظالمانه ای بر علیه کشورمان اعمال شده، حمایت از فناوران نقطه امیدی است که فناوران چشم انتظار آن هستند،  تصریح کرد خوشبختانه با نگاه ویژه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به فناوران جزیره، آینده خوبی در انتظار پارک زیست فناوری خلیج فارس خواهد بود.

به گفته رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم در حل بسیاری از مشکلات پارک و حفظ جایگاه آن
در کشور موثر بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد، با همفکری و همدلی بتوان در جهت تعالی اهداف جزیره و کشور گام مهمی برداشت.