بازدید فرماندار جزیره قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید فرماندار جزیره قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

فرماندار جزیره قشم بهمراه آقای مهندس راستی مدیر عامل شرکت درنا مهر در تاریخ 5/8/95 از شرکتها و بخشهای مختلف پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آورند، هدف از این بازدید همکاری برای حمایت از جذب و پذیرش شرکتهای دانش در حوزة آبزی پروری و کشاورزی در پارک زیست فناوری خلیج فارس بود.