رویدادهای مهم

« بازگشت

شرکت قشم ولتاژ

شرکت قشم ولتاژ

حوزه فعالیت : تولید رباتهای آموزشی و ستهای مکانیکی و نیروگاههای خورشیدی و بادی

مدیر عامل : امید بارزی