مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

شرکت فن زیست پژوهان قشم

شرکت فن زیست پژوهان قشم

حوزه فعالیت : تولید محصولات بهداشتی و سلامتی از ترکیبات استخراج شده از سخت پوستان دریایی

مدیر عامل شمشاد شهبازی