شرکت عمل آوری شهاب نقره ای قشم

شرکت عمل آوری شهاب نقره ای قشم


مدیر عامل: محمد سلامی

شماره همراه: 09212857049

حوزه فعاالیت: تولید کننده محصولات خشک شده از باکیفیت ترین ماهی و میگوی تازه، سرشار از پروتئین و کلسیم مفید برای تمام سنین

محصولات:

  • ماهی آنچووی خشک شده (پروتئین 68%، کلسیم 2%، چربی 5/4 %)
  • ماهی ساردین خشک شده (پروتئین 68%، کلسیم 3%، چربی 5%)
  • میگو خشک شده (پروتئین 60%، کلسیم 4%، چربی 7%)

(از آنجا که ماهی آنچووی بیشتر آن از پروتئین و کلسیم تشکیل شده است، در کشور کره نیز به عنوان «پادشاه کلسیم» شناخته می شود)